Archives for Μη κατηγοριοποιημένο

Παράταση στην υποβολή δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου

***Ανακοίνωση 01/08/2019***

Παράταση στην υποβολή δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου
σε Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κω, Ρόδο
και σε δήμους-κοινότητες Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη δόθηκε νέα παράταση έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 για την υποβολή των δηλώσεων (του άρθρου 2, παράγραφος 5 του ν. 2308/1995) του Εθνικού Κτηματολογίου για:
Τις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
τους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίων Θεοδώρων και Λουτρακίου – Περαχώρας και στις Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η παράταση περιλαμβάνει τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Με Υπουργική Απόφαση η οποια δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου 2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β – 2102)
η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας στα Δωδεκάνησα παρατάθηκε για τους κατοίκους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ έως τις 31.07.2019.

———————————————————————————–
Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας στα Δωδεκάνησα, για τους κατοίκους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι έως τις 19.08.2019.

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆.Σ του Φορέα Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»,

α) Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας στα Δωδεκάνησα, παρατάθηκε για τους κατοίκους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ έως τις 19.08.2019.

β) Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας σε Κάσο και Κάρπαθο,ως περιοχες που είχαν βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρατάθηκε για τους κατοίκους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ έως τις 28.06.2019.

Περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

****Ανακοίνωση****

H προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής κατά την υποβολή των δηλώσεων είναι προαιρετική, συνεπώς η έλλειψή του, δεν κωλύει την καταχώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο προσκομιστούν τα πιστοποιητικά μεταγραφής, θα παραλαμβάνονται από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, μέσω των αιτήσεων συμπληρωματικών στοιχείων.

Περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 59/7/28-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμία
υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, για τους κατοίκους εσωτερικού,  παρατάθηκε,  έως τις 20.05.2019.

Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπληρώνοντας το Δ2 – Έντυπο Δήλωσης του Ν.2308/1995.

Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου  ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ).

 

 

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Από 12/03/2019 οι δηλώσεις ιδιοκτησίας για το κτηματολόγιο Δωδεκανήσου θα κατατίθενται στο Ολυμπιακό κέντρο Γαλατσίου. ( Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι 111 46)

Ωράριο λειτουργίας 08:00 έως 16:00 καθημερινά και 08:00 με 20:00 τις Τετάρτες.

*** ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΕΩΣ ΚΑΙ 08-03-2019.***

ΔΕΊΤΕ ΣΤΟ ΧΆΡΤΗ

Περισσότερα

Παράταση ημερομηνίας λήξης συλλογής δηλώσεων κατοίκων εσωτερικού στα πλαίσια της Κτηματογράφησης Δωδεκάνησου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/11/13-02-2019 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμία
υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας,  παρατάθηκε, για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις 05.04.2019.

Περισσότερα

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης αλλάζει!

https://www.ktimanet.gr

Από την Δευτέρα 4/2/2019 θα είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για το Κτηματολόγιο. Παρακαλείσθε να οριστικοποιήσετε τυχόν εκκρεμείς δηλώσεις σας, διότι με την έκδοση της νέας εφαρμογής δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους και θα πρέπει να συμπληρωθούν ξανά από την αρχή.

Η νέα εφαρμογή:· Είναι περισσότερο φιλική στον χρήστη.· Είναι πλήρως συμβατή με όλους τους σύγχρονους browsers.· Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των κωδικών taxisnet.· Παρέχει πολλούς τρόπους για τον προσδιορισμό της θέσης της ιδιοκτησίας σας, καθώς ο εντοπισμός είναι πλέον υποχρεωτικός.· Δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων διαφόρων τύπων (tiff, jpeg, pdf), καθώς καταργείται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων.​

Περισσότερα

Νέος Φορέας για το Κτηματολόγιο

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ν.4512/2018, η εταιρία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.) καταργείται και στην θέση της συστήνεται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στην θέση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και λοιπών έννομων σχέσεων της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

Ο Φορέας είναι αρμόδιος ιδίως για :

Α) Την σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998.

Β) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα, τα οποία θα συσταθούν σταδιακά, βάσει των αποφάσεων της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.4512/2018.

Περισσότερα