Εταιρία

Καλώς ήρθατε στην Όριο Μελετητική Ε.Ε.Η εταιρεία

Η Όριο μελετητική είναι μια εταιρεία συμβούλων μηχανικών, που ιδρύθηκε το 2006 στην Αθήνα και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο σχεδιασμό έργων υποδομής, με ειδίκευση στα συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα.Διαθέτοντας εξειδικευμένα στελέχη με βαθιά γνώση του αντικειμένου και ακολουθώντας τις εξελίξεις των τεχνολογιών, εξασφαλίζουμε ευελιξία, ταχύτητα και ακρίβεια για τα σύνθετα έργα που αναλαμβάνουμε.Έχοντας πάντα στόχο, την υλοποίηση των έργων που σχεδιάζουμε, την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε, και την αφοσίωση στη μάθηση έχουμε εξελιχθεί σε μια αξιόπιστη ομάδα μηχανικών.

Ιστορικό

Το 2000 οι Τοπογράφοι Μηχανικοί Καραγεωργόπουλος Χρήστος και ο  Σιώμος Αντώνιος δημιούργησαν ένα τεχνικό γραφείο μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Το 2006 ως εξέλιξη του τεχνικού γραφείου, ιδρύθηκε η εταιρεία Όριο Μελετητική , με σκοπό την συμμετοχή της σε διεπιστημονικά έργα, καλύπτοντας τους τομείς των Τοπογραφικών, Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών μελετών. Από το 2014 με την ένταξη νέων στελεχών η εταιρεία καλύπτει και τους τομείς των Στατικών, Γεωτεχνικών, Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών μελετών συμπληρώνοντας έτσι όλο το φάσμα των μελετών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό έργων υποδομής.