Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα, μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση ως την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά, έκδοση οικοδομικής άδειας).

Κατά συνέπεια:

Μπορείτε να υποβάλετε ακόμα και σήμερα τη δήλωσή σας, είτε ψηφιακά ΕΔΩ

είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης, μετά από ραντεβού.