• Ο αγοραστής ή ο νέος ιδιοκτήτης ή ο πωλητής θα πρέπει να εκδώσει  Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου  πριν την σύνταξη του συμβολαίου το οποίο είναι υποχρεωτικό.
  • Ο νέος ιδιοκτήτης  έχει την υποχρέωση να δηλώσει το ακίνητο που αποκτά τώρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, και μάλιστα εντός ενός μηνός από την ημέρα σύνταξης συμβολαίου.
  • Ο νέος ιδιοκτήτης  έχει την υποχρέωση να μεταγράψει το συμβόλαιο του στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, μετά την δήλωση του στο Γρ. Κτηματογράφησης,  προσκομίζοντας τα απαραίτητα Έγγραφα.

 

Σημειώνουμε ότι η δήλωση αυτή στο Γραφείο Κτηματογράφησης  δεν είναι εκπρόθεσμη, αλλά προβλέπεται από το νόμο με σκοπό την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης κατά το μεταβατικό στάδιο της κτηματογράφησης.