Ναι, μπορείτε να δηλώσετε το δικαίωμά σας στο Κτηματολόγιο ακόμα κι αν δεν έχετε κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

Κληρονομιά με διαθήκη: 

Θάνατος μετά 1/3/2013

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
 3. αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
 4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
 5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (από ειρηνοδικείο)

Θάνατος προ 1/3/2013

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
 3. αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
 4. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς  (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)
 5. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης  (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: 

Θάνατος μετά 1/3/2013

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
 3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από Ο.Τ.Α)
 4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
 5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (από ειρηνοδικείο)

Θάνατος προ 1/3/2013

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
 3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από Ο.Τ.Α)
 4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ( (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)
 5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς  (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)

Όταν συνταχθεί η πράξη αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης αντίγραφο της πράξης και του πιστοποιητικού μεταγραφής, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα.