Θα πρέπει να το δηλώσετε καταθέτοντας ένσταση κατά του πίνακα της Ανάρτησης, την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσετε υποχρεωτικά και στο Ελληνικό Δημόσιο.