Η Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων  αφορά μόνο κατάθεση Πιστοποιητικών μεταγραφής και Ληξιαρχική πράξη Θανάτου Επικαρπωτή, υπο την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα είναι ενεργό.