• ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ 300,52 Τ.Μ., ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ)

Το τμήμα του γεωτεμαχίου εμβαδού 300,52  τετραγωνικών μέτρων έχει αποδοθεί στο Ελληνικό δημόσιο (Δ/νση Δασών).

  • ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 558,50 Τ.Μ., ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ)   

Το τμήμα του γεωτεμαχίου εμβαδού 558,50  τετραγωνικών μέτρων έχει αποδοθεί στον ιδιώτη και πληροφοριακά αναφέρεται στο απόσπασμα  ότι διεκδικείτε από την Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).

  • ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ(Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ)

Το γεωτεμαχίο έχει αποδοθεί στον ιδιώτη και πληροφοριακά αναφέρεται στο απόσπασμα  ότι έχει υποβληθεί δήλωση και από την (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).