Κτηματολόγιο Δωδεκανήσων

Το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσων ξεκίνησε, και αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στους Δήμους Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Λειψών, Λέρου (την περιοχή που δεν υπάγεται στο κτηματολόγιο της Κω), Καρπάθου, Κάσου, Νισύρου, Μεγίστης, Τήλου και Χάλκης.

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων αρχίζει στις 19 Νοεμβρίου  2018 και ολοκληρώνεται στις 19 Φεβρουάριου  2019 για τους κατοίκους εσωτερικού, και στις 20 Μαΐου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού.

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας σας με δύο τρόπους:

 • Πηγαίνοντας ο ίδιος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο σε κάποιο από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης που θα λειτουργούν στην Αθήνα, την Κάλυμνο, την Κάρπαθο  και στην Λέρο ή πηγαίνοντας ο ίδιος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο στα  Γραφεία Ενημέρωσης  που θα λειτουργούν για συγκεκριμένες περιόδους στα νησιά Αστυπάλαια, Αγαθονήσι, Νίσυρο, Τήλο, Χάλκη, Καστελόριζο και στους Λειψούς. (Εδώ μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα λειτουργίας των γραφείων ενημέρωσης.)
 • Ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής     www.ktimanet.gr.

Χρήσιμα Έντυπα

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες περιοχές αφορά το κτηματολόγιο Δωδεκανήσων;

Οι περιοχές κτηματογράφησης που αναλαμβάνει το γραφείο μας για τα Δωδεκάνησα είναι:

Δ. Αγαθονησίου
Δ. Αστυπάλαιας
Δ. Καλύμνου
Δ. Λειψών
Δ. Λέρου
Δ. Καρπάθου
Δ. Κάσου
Δ. Νισύρου
Δ. Μεγίστης
Δ. Τήλου
Δ. Χάλκης

Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2308/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (πχ εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.)

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλω να προσκομίσω μαζί με τη δήλωσή μου;

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι:

 1. Απλό φωτοαντίγραφο του συμβολαίου
 2. Το πιστοποιητικό μεταγραφής.
 3. Απλό φωτοαντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος εφόσον αυτό υπάρχει. Αν δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα, ή αν είναι παλαιό και δεν αναγράφονται σε αυτό συντεταγμένες (μη εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα), θα πρέπει να προσκομιστεί απόσπασμα θέασης ορθοφωτογραφιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, στο οποίο θα απεικονιστεί το ακίνητο.

4.Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας

 1. Απλό φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού ΑΦΜ, π.χ. εκκαθαριστικό
Μπορεί να κάνει άλλος τη δήλωση αντί εμού;

Για να κάνει κάποιο άλλο πρόσωπο τη δήλωση, απαιτείται πληρεξούσιο και στη δήλωση αναγράφονται τα στοιχεία τόσο του ιδιοκτήτη του ακινήτου (πεδίο Α-1), όσο και τα στοιχεία του πληρεξούσιου (πεδίο Α-3). Για την υποβολή της δήλωσης από άλλο πρόσωπο, δεν απαιτείται πληρεξούσιο, παρά μόνο απλή εξουσιοδότηση χωρίς τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Έντυπα δήλωσης / Συμπληρωμένα Υποδείγματα / Οδηγίες Συμπλήρωσης

Έντυπα δήλωσης

Έντυπο Δήλωσης  Δ1  (Το έντυπο χρησιμοποιείται  από όλους τους πολίτες (πλην νομικών προσώπων)

Έντυπο Δήλωσης  Δ2 (Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα)

Συμπληρωμένα Υποδείγματα

Πλήρης κυριότητα με χρησικτησία

Ψιλή κυριότητα σε διαμέρισμα με συμβολαιογραφική πράξη

Πλήρης κυριότητα με ποσοστό 100% σε γεωτεμάχιο με κτίσμα χωρίς σύσταση και αιτία κτήσης κληρονομική διαδοχή (χωρίς αποδοχή κληρονομιάς)

Ψιλή κυριότητα σε διαμέρισμα με αποθήκη με συμβολαιογραφική πράξη

Επικαρπία με ποσοστό 50% σε αγροτεμάχιο με κτίσμα με συμβολαιογραφική πράξη​

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Οδηγίες συμπλήρωσης Δ1 -Οδηγίες για την υποβολή δήλωσης Ν. 2308/1995​​

 

Έντυπα Αιτήσεων 

Αίτηση Χορήγησης αντιγράφων 

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης

Αίτηση Γνωστοποίησης Αλλαγής στοιχείων Επικοινωνίας

Αίτηση Κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων

Αίτηση διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης

 

 

Εάν δεν έχω μεταγράψει το ακίνητό μου στο Υποθηκοφυλακείο, μπορώ να υποβάλλω δήλωση;

Ναι, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού μεταγραφής. Κατά την πορεία της κτηματογράφησης ο δηλών οφείλει να μεταγράψει τον τίτλο του και να προσκομίσει το πιστοποιητικό (απλό φωτοαντίγραφο) κάνοντας μία αίτηση συμπληρωματικών στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι η μεταγραφή του είναι απαραίτητη για την κτήση της κυριότητας.

Πως δηλώνεται η χρησικτησία και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Όταν η αιτία κτήσης ενός δικαιώματος είναι η χρησικτησία, απαιτείται δικαστική απόφαση (μεταγεγραμμένη ή μη). Η κυρωμένη δικαστική απόφαση αποτελεί τίτλο τακτικής χρησικτησίας και αρκεί για να τεκμηριώσει το δικαίωμα χωρίς κάποιο άλλο έγγραφο. Εάν δεν υπάρχει κυρωμένη δικαστική απόφαση, απαιτείται η προσκόμιση τουλάχιστον δύο εγγράφων, εκ των οποίο το ένα να είναι τουλάχιστον 20ετίας. Μόνο ένορκη απόφαση δεν αρκεί.

Ενδεικτικά έγγραφα χρησικτησίας:

– Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα, βεβαίωση έναρξης ηλεκτροδότησης ή ύδρευσης

– Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο

– Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου

– Πράξη αναγνώρισης ορίων

– Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία

– Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης

– Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση

– Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος

– Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους

– Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο

– Ένορκες βεβαιώσεις οι οποίες έχουν ληφθεί νομίμως στα πλαίσια δικαστικής διένεξης

– Παλαιό (20 ετίας) ιδιωτικό συμφωνητικό (π.χ. πώλησης ή διανομής) που αναφέρει το δηλούντα ως κύριο του ακινήτου

– Πράξεις υποθηκών και εν γένει βαρών στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησία

– Παλαιές αγγελίες από το δηλούντα στον τύπο για πώληση του ακινήτου

– Βεβαιώσεις του προέδρου της Κοινότητας / Δημάρχου για τα δικαιώματα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νομής επ’ αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εικοσαετίας

– Οικοδομική άδεια στο όνομα του δηλούντος

– Έγγραφο επιβολής στον δηλούντα προστίμου λόγω πολεοδομικών παραβάσεων

Πως δηλώνονται τα ακίνητα που προήλθαν από κληρονομιά ; ( διάφορες περιπτώσεις)

Σε περίπτωση κληρονομιάς, υποχρεούνται σε δήλωση ιδιοκτησίας όλοι οι συγκληρονόμοι ο καθένας για το ποσοστό συγκυριότητας στην εξ αδιαθέτου διαδοχή. Δεν απαιτείται σύνταξη συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς. Εάν υπάρχει διαθήκη τότε υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι ο εκ διαθήκης κληρονόμος.

Δικαιολογητικά:

·         Ύπαρξη αποδοχής κληρονομιάς:

Όταν υπάρχουν νόμιμα μεταγεγραμμένες αποδοχές κληρονομιάς, αυτές υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

·         Χωρίς αποδοχή κληρονομιάς:

Όταν δεν υπάρχουν νόμιμα μεταγεγραμμένες αποδοχές κληρονομιάς θα υποβληθούν δηλώσεις ιδιοκτησίας από τους συγκληρονόμους με τα νομιμοποιητικά έγγραφα της κληρονομιάς τα οποία είναι τα εξής:

Κληρονομιά με διαθήκη:

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου
 3. αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
 4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου
 3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Σημείωση: Αν απεβίωσε προ της 01.03.2013 απαιτούνται τα δύο τελευταία πιστοποιητικά (4, 5) από πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο, αν ο θάνατος επήλθε μετά την 01.03.2013 μόνο από το Ειρηνοδικείο.

Σε περίπτωση όπου στο τίτλο ιδιοκτησίας / συμβόλαιο δεν γίνεται επίκληση ή αναφορά σε τοπογραφικό είναι απαραίτητη η σύνταξη τοπογραφικού για την υποβολή της δήλωσης;

Το τοπογραφικό είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί από τον πολίτη
στο Γραφείο κτηματογράφησης μόνο εφόσον γίνεται επίκληση του και
αναφορά του στο τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) του πολίτη, το οποίο
προσκομίζει στο κτηματολογικό Γραφείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση η
προσκόμισή του είναι προαιρετική για τον πολίτη. Ο πολίτης όμως είναι
υποχρεωμένος να γνωρίζει την ακριβή θέση του ακινήτου του στο
χώρο, να το έχει ήδη εντοπίσει επακριβώς και να μπορεί να υποδείξει
τη θέση του με ακρίβεια στον υπάλληλο του Κτηματολογικού Γραφείου
όταν προσέλθει να υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας. Προς το σκοπό
αυτό ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στο αρμόδιο
Κτηματολογικό Γραφείο αντίγραφο από την Υπηρεσία θέασης
Ορθοφωτοχαρτών που τηρεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπου θα είναι
εντοπισμένο το ακίνητό του κατά θέση και συντεταγμένες με ακρίβεια.

Ποιος υποβάλλει δήλωση σε περίπτωση κατοχής ψιλής κυριότητας και επικαρπίας;

Δήλωση υποβάλλει και ο έχων την ψιλή κυριότητα και ο επικαρπωτής, ως ξεχωριστά δικαιώματα.

Ποιος υποβάλλει δήλωση σε περίπτωση πραγματικής δουλείας:

Σε περίπτωση που έχει συσταθεί πραγματική δουλεία (π.χ., διόδου, θέασης) επί ακινήτου, δήλωση υποβάλλουν ο δικαιούχος της δουλείας για το δικαίωμα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου και για το δικαίωμα της κυριότητάς του στο δικό του ακίνητο, ενώ ο κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου υποβάλλει δήλωση για την κυριότητα στο δικό του ακίνητο.

Ποιος υποβάλλει δήλωση σε περίπτωση διαφορετικού ιδιοκτήτη γεωτεμαχίου και κτίσματος εντός αυτού;

Σε περίπτωση διαφορετικού ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου και του κτίσματος εντός αυτού, όταν δεν έχει συσταθεί διηρημένη ιδιοκτησία, ο κύριος του γεωτεμαχίου με νόμιμο μεταγεγραμμένο τίτλο δηλώνει την κυριότητα του γεωτεμαχίου με το κτήριο.

Ποιος υποβάλλει δήλωση σε περίπτωση συγκυριότητας;

Σε περίπτωση συγκυριότητας ο κάθε συγκύριος πρέπει να δηλώσει το ποσοστό της συγκυριότητάς του. Στο εμβαδόν γεωτεμαχίου, συμπληρώνεται το συνολικό εμβαδόν.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ενός τμήματος του ακίνητου μου, πως το δηλώνω;

Σε περίπτωση μεταβίβασης τμήματος ενός ακινήτου, ο δηλών προσκομίζει και το αρχικό συμβόλαιο και το συμβόλαιο με της μεταβίβασης προς τρίτον αναγράφοντας στο κάθε συμβόλαιο το αντίστοιχο ποσοστό δικαιώματος. Στον τίτλο μεταβίβασης, το ποσοστό δηλώνεται με μείον (π.χ. -50%). Ο αποκτών τρίτος θα προσκομίσει μόνο το συμβόλαιο της μεταβίβασης.

Όταν έχει παρακρατηθεί η κυριότητα υπέρ του πωλητή έως την αποπληρωμή, ποιος δηλώνει το ακίνητο;

Σε περίπτωση που σε ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου λόγω πώλησης έχει παρακρατηθεί η κυριότητα υπέρ του πωλητή έως της αποπληρωμής από πλευράς του αγοραστή του τιμήματος της πώλησης, που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας, ο πωλητής ο παρακρατών την κυριότητα μπορεί να δηλώσει με τον παλαιό τίτλο το ακίνητο. Ο αγοραστής μπορεί να δηλώσει το δικαίωμα προσδοκίας, τσεκάροντας στη δήλωση το δικαίωμα κυριότητας και αναγράφοντας στην παρατήρηση «Δικαίωμα προσδοκίας υπό αίρεση» ή « Δικαίωμα προσδοκίας υπό προθεσμία» κατά περίπτωση.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο πολίτης δεν μπορεί να εντοπίσει το ακίνητό του; Τι ενέργειες μπορεί να κάνει;

Ο πολίτης θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
να εντοπίσει το ακίνητό του, αναζητώντας βοήθεια από οικείους του
που μπορεί να γνωρίζουν καλύτερα την ακριβή του θέση αλλά και από
ειδικούς προς τούτο όπως Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό. Σε κάθε
περίπτωση ο πολίτης πρέπει, πριν τη προσέλευση του στο Γραφείο
Κτηματογράφησης για να δηλώσει την ιδιοκτησία του, να έχει καταφέρει
να εντοπίσει με ακρίβεια που ακριβώς βρίσκεται το ακίνητό του, όπως
περιγράφουμε παραπάνω και με τους τρόπους που υποδεικνύουμε,
προκειμένου ο μελετητής του Κτηματολογικού Γραφείου να μπορεί να
το τοποθετήσει στον Ορθοφωτοχάρτη με τη σειρά του επακριβώς. Αυτό
που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο υπάλληλος του
κτηματολογικού Γραφείου δεν θα είναι σε θέση, λόγω χρόνου και
αποφυγής δημιουργίας προβλημάτων και προσκομμάτων στη
διαδικασία παραλαβής δηλώσεων, να προσπαθεί να εντοπίσει το
ακίνητο του κάθε πολίτη, τη στιγμή που ο τελευταίος δεν θα έχει κανένα
στοιχείο μαζί του όπως αναφέρουμε στην απάντηση 2, που θα
υποδεικνύει τη θέση του και δεν θα γνωρίζει τίποτα σχετικά με αυτήν.

Τι γίνεται στην περίπτωση όπου σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο έχει ανεγερθεί μεταγενέστερα κτίσμα; Πως το δηλώνουμε και τι ακριβώς δηλώνουμε; Το δηλώνουμε ακόμα και εάν είναι το κτίσμα αυθαίρετο;

Σε περίπτωση που επί του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου έχει αναγερθεί
κτίσμα, στην ίδια δήλωση δηλώνουμε το οικόπεδο κατ΄ έκταση, αλλά και το
κτίσμα και το εμβαδό αυτού, ασχέτως εάν έχει εκδοθεί γι αυτό οικοδομική
άδεια. Επομένως ακόμα και στην περίπτωση που έχει αναγερθεί επί του
οικοπέδου αυθαίρετο κτίσμα πάλι ο πολίτης κατά δήλωσή του δηλώνει και το
κτίσμα και το εμβαδό αυτού. Εάν υπάρχει άδεια για το κτίσμα δηλώνεται το
εμβαδό της αδείας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλου, π.χ. λόγω μεταφοράς ακινήτου διά λόγου πως κατοχυρώνω το δικαίωμά μου;

Σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλων ιδιοκτησίας, ο δηλών οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικά 20ετούς νομής και κατοχής λόγω εκτάκτου χρησικτησίας που να θεμελιώνουν δικαίωμα κυριότητας και από την επεξεργασία των νομικών θα προκύψει η πρόκριση του δικαιώματος. Εφόσον μιλούμε για δημόσιες εκτάσεις οφείλεται η προσκόμιση αποδεικτικών εκτάκτου χρησικτησίας πριν το 1915 με συμπλήρωση 30ετούς νομής και κατοχής.

Η καταβολή του παγίου τέλους κτηματογράφησης για τη δήλωση μέχρι 2 δικαιωμάτων σε αγροτικές περιοχές και το ύψος αυτού είναι ανεξάρτητο της έκτασης αυτών;

Η πληρωμή αφορά κάθε δικαίωμα. Έτσι για τη δήλωση δύο δικαιωμάτων
σε αγροτική περιοχή (δύο χωραφιών) ο πολίτης καταβάλλει δύο φορές το
τέλος των 35 €, ανεξαρτήτως της εκτάσεως του κάθε αγροτεμαχίου. Να
τονίσουμε ότι ο πολίτης για τις αγροτικές περιοχές καταβάλλει τέλος μόνο
μέχρι δύο δικαιώματα (ακίνητα), ακόμα και εάν έχει περισσότερα των δύο
αγροτεμαχίων.

Αν έχουμε στην αυλή ή στον κήπο μας ένα μικρό αποθηκάκι 1Χ2 μέτρα, ή χτιστό φούρνο ή μπαρμπεκιού, οι χώροι αυτοί θεωρούνται ως βοηθητικοί χώροι και δηλώνονται ως τέτοιοι;

Βοηθητικός χώρος είναι οι αποθήκες και οι θέσεις στάθμευσης,
και οι οποίοι δηλώνονται ως τέτοιοι (βοηθητικοί χώροι) στη σχετική
δήλωση Δ1, μόνο εφόσον είναι αυτοτελείς χώροι, δηλαδή έχουν
χιλιοστά στο οικόπεδο, όπως για παράδειγμα αποθήκες και θέσεις
στάθμευσης σε πολυκατοικίες. Επομένως μικρό αποθηκάκι, φούρνος η
μπάρμπεκιου, που δεν έχουν χιλιοστά στο συμβόλαιο ιδιοκτησίας στο
ακίνητο, δεν είναι δηλαδή αυτοτελείς χώροι δεν δηλώνονται ως τέτοιοι.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ο πολίτης έχει χάσει το τοπογραφικό που αναφέρεται στο συμβόλαιο/τίτλο ιδιοκτησίας του, τι ενέργειες μπορεί να κάνει;

Σε περίπτωση που έχει χαθεί το τοπογραφικό που
αναφέρεται στο συμβόλαιο, ο πολίτης θα πρέπει να αναζητήσει
το τοπογράφο ή μηχανικό που το συνέταξε προκειμένου να
εκδόσει αντίγραφο αυτού ή να απευθυνθεί στο συμβολαιογράφο
που συνέταξε το συμβόλαιο, ο οποίος στο αρχείο του θα πρέπει
να το έχει μαζί με το συμβόλαιο ως συνημμένο, προκειμένου να
του χορηγήσει αντίγραφο αυτού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να το βρεί. Αν παρόλα
αυτά δεν καταστεί δυνατό να το βρει τότε θα προσκομίσει
αντίγραφο από την υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχάρτη, όπου θα
έχει εντοπίσει το ακίνητό του επακριβώς.

Όταν επιλεγεί η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης μέσω εφαρμογής της Κτηματολόγιο και δεν έχει συνταχθεί τοπογραφικό τι γίνεται; Μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών;

Όταν γίνεται ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας μέσω της
πλατφόρμας ktimanet.gr, και ο πολίτης δεν διαθέτει τοπογραφικό, τότε στην
ίδια εφαρμογή μπορεί είτε ο ίδιος είτε με βοήθεια ειδικού να κάνει χρήση της
υπηρεσίας θέασης ορθοφωτοχάρτη και να εντοπίσει το ακίνητό του
επακριβώς. Η χρήση της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης (ktimanet.gr)
γίνεται ανεξαρτήτως εάν ο πολίτης είναι κάτοικος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Ποια περιοχή ορίζεται ως αγροτική και πως μπορώ να μάθω αν η περιοχή που με ενδιαφέρει είναι χαρακτηρισμένη ως τέτοια;

Ως αγροτική στους κτηματολογικούς χάρτες ορίζεται η περιοχή  η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923  ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης.
Αν το ακίνητό σας βρίσκεται εκτός σχεδίου θα πρέπει να  απευθυνθείτε στο οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης για να μάθετε εάν βρίσκεται σε χαρακτηρισμένη αγροτική ή αστική περιοχή.

Τι θεωρείται βοηθητικός χώρος; Πότε οι αποθήκες και τα πάρκινγκ δηλώνονται ως ξεχωριστό δικαίωμα και αντίστοιχα πληρώνουν;

Βοηθητικός χώρος είναι οι αποθήκες και τα πάρκινγκ, τα οποία δηλώνονται στο Κτηματολόγιο μόνο εφόσον είναι αυτοτελείς χώροι, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο.

Έχω δικαίωμα υψούν («αέρας») σε ένα ακίνητο. Δηλώνεται στο Κτηματολόγιο;

Το δικαίωμα υψούν αποτελεί ξεχωριστό δικαίωμα όταν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας από την οποία προκύπτει αδόμητη επιφάνεια, δηλαδή έχει χιλιοστά στο οικόπεδο. Υπό αυτήν την προϋπόθεση δηλώνεται κανονικά ως δικαίωμα στο Κτηματολόγιο.

Μπορώ να κάνω δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με δικαίωμα για το οποίο έχω μόνο προσύμφωνο;

Το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο, συνεπώς δεν σας κατοχυρώνει ότι κατέχετε το ακίνητο. Θα πρέπει να προβείτε σε διόρθωση τέτοιου είδους εκκρεμοτήτων προκειμένου να υποβάλετε τη δήλωσή σας στο Κτηματολόγιο. Σημειώστε ιδιαίτερα το εξής: Αν έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την υπογραφή του προσυμφώνου και κατέχετε το ακίνητο, τότε μπορείτε να το δηλώσετε με το δικαίωμα της έκτακτης χρησικτησίας και να προσκομίσετε το προσύμφωνο ως αποδεικτικό της άσκησης χρησικτησίας.

Έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο και τώρα θέλω να πουλήσω το ακίνητό μου. Είναι απαραίτητη η επισύναψη πιστοποιητικού Κτηματολογίου;

Όχι, δεν απαιτείται επισύναψη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης υποβολής δήλωσης για να μεταβιβάσετε το ακίνητό σας. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να δηλώσει το ακίνητο που αποκτά τώρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, και μάλιστα εντός ενός μηνός από την ημέρα που θα το μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο. Σημειώνουμε ότι η δήλωση αυτή δεν είναι εκπρόθεσμη, αλλά προβλέπεται από το νόμο με σκοπό την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης κατά το μεταβατικό στάδιο της κτηματογράφησης (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ). Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου θα χρειαστεί για σύνταξη συμβολαίου, συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και καταχώρηση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο που αφορά το ακίνητο σας μετά την ανάρτηση.

Μπορώ να δηλώσω δικαίωμα σε ακίνητο που έχω αποκτήσει με κληρονομιά, για την οποία δεν έχω κάνει αποδοχή (ή άλλη ισοδύναμη πράξη π.χ. κληρονομητήριο);

Ναι, μπορείτε να δηλώσετε το δικαίωμά σας στο Κτηματολόγιο ακόμα κι αν δεν έχετε κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

Κληρονομιά με διαθήκη: 

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου
 3. αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
 4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: 

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου
 3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Όταν συνταχθεί η πράξη αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης αντίγραφο της πράξης και του πιστοποιητικού μεταγραφής, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα.

Το γραφείο στην Αθήνα, μπορεί να λειτουργεί και απόγευμα, ώστε να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι; Θα γίνονται ραντεβού; Υπάρχει δυνατότητα για 2 ο γραφείο στα νότια προάστια;

Ως προς τις ώρες λειτουργίας του Γραφείου της Αθήνας εξετάζουμε
και το ενδεχόμενο λειτουργίας το απόγευμα. Μέχρις στιγμής δεν
εξετάζουμε το ενδεχόμενο λειτουργίας και δεύτερου Γραφείου στην
Αθήνα και ειδικά στα Νότια Προάστια, θεωρώντας ότι οι κάτοικοι των
Αθηνών μπορούν να εξυπηρετηθούν με το υπάρχον Γραφείο, καθώς
στην περιοχή που ευρίσκεται υπάρχει σύνδεση με Σταθμό του Μετρό.

Έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Υπάρχει περίπτωση να κληθώ στο Γραφείο Κτηματογράφησης;

Ναι, εφόσον τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν είναι επαρκή για τον εντοπισμό της θέσης και των ορίων του ακινήτου σας θα κληθείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης προκειμένου να υποδείξετε το ακίνητό σας στους χάρτες που θα σας υποδειχθούν από το προσωπικό του Γραφείου.

Θέλω να υποβάλω δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Τι πρέπει να κάνω; (απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λ.π.)

Θα βρείτε όλες τις οδηγίες εδώ

Πότε θα πληρωθεί το μεταβλητό τέλος κτηματογράφησης 1‰ ; Θα πληρωθεί από κάθε συνδικαιούχο ή από όλους μαζί (δηλαδή επιμερίζεται);

Το μεταβλητό τέλος κτηματογράφησης 1‰ θα καταβληθεί όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης και μάλιστα μόνο από τους κυρίους και επικαρπωτές. Το τέλος αυτό καθορίζεται επί μιας οιωνεί αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, που προκύπτει από την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τον όροφο, αφού αφαιρεθούν είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ από την αξία του ακινήτου.
Στην περίπτωση συνδικαιούχων οι είκοσι χιλιάδες ευρώ αφαιρούνται για κάθε δικαιούχο και επί του ποσού που απομένει υπολογίζεται το ποσοστό 1‰, το οποίο και επιμερίζεται στους συνδικαιούχους.

Η μητέρα μου μού άφησε ένα κάμπο στο “Λακκί” ο οποίος είναι 9 καφίζια.Σε πόσα στρέμματα αντιστοιχούν αυτά τα 9 καφίζια ?

Το καφίζι δεν αναγνωρίζεται νομικά από κανένα δικαστήριο σαν μέτρο μέτρησης επιφανείας.Είναι Τούρκικο μέτρο χωρητικότητας ,κάτι αντίστοιχο με το λίτρο.Μετά το 1947 απαιτούνται τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια.Το καφίζι ήταν ένα ξύλινο σκεύος με το οποίο μετρούσαν κυρίως το σιτάρι,το κριθάρι,η το αλεύρι.Σε βάρος το 1 καφίζι κριθάρι ζύγιζε 2,50 κιλά.Οκτώ [8] καφίζια [20 κιλά] ήταν το 1 κιλό το Τούρκικο.Το χρησιμοποιούσαν σαν μέτρηση επιφανείας από το γεγονός ότι εδήλωναν στον Τούρκο κατακτητή το πόσα καφίζια σπόρο ήθελε για να σπαρεί το χτήμα τους.Ομως επειδή οι Νισύριοι πλήρωναν φόρο στον Τούρκο με βάση τα καφίζια πού έσπερναν δήλωναν πολύ λιγότερα ισχυριζόμενοι ότι δέν έσπερναν όλο το χωράφι γιατί η μία πλευρά είχε πέτρες και στή μέση υπήρχε “χαλικούρα” κ.λ.π.Ετσι τα καφίζια σε σχέση με την έκταση του χωραφιου έβγαιναν λιγότερα.Εμπειρικά το 1 στρέμμα άλλοι το θέλουν να είναι 6 καφίζια και άλλοι 8.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ