Η Κτηματογράφηση Δωδεκανήσων αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στους Δήμους Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Λειψών, Λέρου , Καρπάθου, Κάσου, Νισύρου, Μεγίστης, Τήλου και Χάλκης. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ( ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 28/04/2023)

Τα στάδια της Κτηματογράφησης

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ξεκίνησε στις 19 Νοεμβρίου 2018 και συνεχίζεται ως την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης.

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας σας με δύο τρόπους:

 1. Ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής     www.ktimanet.gr.  (με χρήση κωδικών taxisnet)
 2. Πηγαίνοντας (ο ίδιος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο) σε κάποιο από τα Γραφεία Κτηματογράφησης (κατόπιν ραντεβού).
 •          Κάλυμνο, Πόθια στο Κτίριο Τεχ. Υπηρεσιών  Δήμου.   ( 08:00 έως 16:00 καθημερινά και 08:00 με 20:00 τις Τετάρτες)
 •          Κάρπαθο, Πηγάδια στον Πεζόδρομο  Επαρχείου.  ( 08:00 έως 16:00 καθημερινά και 08:00 με 20:00 τις Τετάρτες)

Η Προαναρτιση ολοκληρώθηκε στις 27/08/2020 

Τι είναι η Ανάρτηση;

Πρόκειται για το στάδιο, μετά την Προανάρτηση, κατά το οποίο  όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν δίνονται στη δημοσιότητα ώστε όλοι μας να είμαστε σε θέση να ενημερωθούμε και να ελέγξουμε την ατομική μας και τη δημόσια ακίνητη περιουσία.

Είναι σημαντικό οι όποιες διορθώσεις να γίνουν σ’ αυτή τη φάση όπου αρκεί μια (πλήρης) αίτηση κόστους 5 ευρώ. Τυχόν αμέλεια ή παράλειψη θα έχει ως συνέπεια οι απαιτούμενες διορθώσεις να γίνουν στο επόμενο στάδιο του Κτηματολογίου μέσω δικαστικής οδού με πολλαπλάσιο κόστος και χρονική καθυστέρηση.

Πώς ενημερώνομαι για το ακίνητό μου;
Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, με χρήση των κωδικών Taxisnet, αλλά προσοχή μόνο μέχρι τη λήξη της Ανάρτησης.

Τι πρέπει να κάνω άμεσα;

Εάν είναι όλα σωστά;
Δεν απαιτείται από πλευρά σας καμία ενέργεια. Σας προτείνουμε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αυτά στον υπολογιστή σας.

Αν υπάρχουν σφάλματα;
Θα πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση διόρθωσης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Μετά την επεξεργασία των Αιτήσεων Διόρθωσης ακολουθεί η Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων με σκοπό την ενημέρωση όσων υπέβαλαν Αίτηση Διόρθωσης κατά τη διαδικασία της Ανάρτησης και όσων ιδιοκτητών θίγονται (επηρεάζονται) από τις Εκθέσεις που συνέταξε το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Τι περιλαμβάνει η κάθε Έκθεση;

Κάθε έκθεση περιλαμβάνει αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψη της υποβληθείσας Αίτησης Διόρθωσης.

Τι πρέπει να κάνω αν έχω υποβάλει Αίτηση Διόρθωσης;

 • Μπορείτε να δείτε την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης.
 • ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που η Αίτηση Διόρθωσης αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης», τότε, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με την Έκθεση, πρέπει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών να:

1. Συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής.
2. Ενημερώσετε όσους ιδιοκτήτες θίγονται.
3. Επισυνάψετε τα αποδεικτικά γνωστοποίησης που στείλατε στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, διαφορετικά η Αίτηση Διόρθωσής σας θα απορριφθεί.


Τι κάνω στην περίπτωση που είμαι θιγόμενος ιδιοκτήτης;

Αν ενημερωθήκατε ότι είστε θιγόμενος ιδιοκτήτης μπορείτε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, είτε να συμφωνήσετε για τη διόρθωση είτε να διαφωνήσετε αιτιολογημένα, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής. Εφόσον η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι συγκατατίθεστε στη διόρθωση σύμφωνα με τη συνταχθείσα έκθεση.

Αν η Αίτηση Διόρθωσης δεν αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος ή διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης» και εκκρεμεί η προσκόμιση στοιχείων, τότε μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία αυτά συμπληρωματικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει σχετική πληροφορία (info) εντός της εφαρμογής.

Επισημαίνεται: Όλες οι παραπάνω αιτήσεις (αναφοράς/αντίρρησης) υποβάλλονται ατελώς.

Ροή Αίτησης Διόρθωσης.

Τρόποι επικοινωνίας

 • info@orio.gr (για πληροφορίες – ερωτήσεις)
 • 218 218 3694
 • Γραφείο Κτηματογράφησης Καλυμνού (Γραφείο Τεχνικών υπηρεσιών Πόθια)
 • Γραφείο Κτηματογράφησης Καρπάθου (Πηγάδια, έναντι επαρχείου )  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Το ΚΑΕΚ και ο Κωδικός ιδιοκτησίας βρίσκεται στο Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα

  Εργαλεία Κτηματογράφησης

  Ανακοινώσεις

  Συχνές Ερωτήσεις

  Τι ειναι το Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου;

  To Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ) προσδιορίζει τον μοναδικό  Αριθμό του ακινήτου  (Κ.Α.Ε.Κ.) ο οποίος είναι απαραίτητος για σύνταξη συμβολαίου, συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και καταχώρηση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο που αφορά το ακίνητο.

  Εκδίδεται ΜΟΝΟ με χρήση κωδικών taxisnet αμέσως και κοστίζει 5€.

  (Πατηστε εδω για Έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου)

  Αν δεν έχω δηλώσει ένα ακίνητο, μπορώ να το κάνω μετά την έναρξη της Ανάρτησης;

  Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα, μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση ως την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης.

  Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά, έκδοση οικοδομικής άδειας).

  Κατά συνέπεια:

  Μπορείτε να υποβάλετε ακόμα και σήμερα τη δήλωσή σας, είτε ψηφιακά ΕΔΩ

  είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης, μετά από ραντεβού.

  Πώς πρέπει να δηλώσω ένα ακίνητο που απέκτησα με χρησικτησία και στην Ανάρτηση φαίνεται ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη»;

  Θα πρέπει να το δηλώσετε καταθέτοντας ένσταση κατά του πίνακα της Ανάρτησης, την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσετε υποχρεωτικά και στο Ελληνικό Δημόσιο.

  Διαπίστωσα σφάλματα κατά την διάρκεια της ανάρτησης και θέλω να τα διορθώσω.

  Θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος από 28/04/2022 μέχρι 29/08/2022

  Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δυο τόπους:

  • Ηλεκτρονικά στην  ιστοσελίδα του Ελληνικού  Κτηματολογίου στην διεύθυνση  www.ktimatologio.gr    (Παρακολουθήστε video με οδηγείς εδώ)
  • Στα γραφεία Κτηματογράφησης Καλύμνου ή Καρπάθου κατόπιν ραντεβού. (Για Ραντεβού καλέστε στο 218 218 3694)

  Απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αίτησης διόρθωσης:

  • Αίτηση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη)
  • Χρήσιμα έγγραφα για τη διόρθωση εφόσον δεν έχουν υποβληθεί
  • Ταυτότητα
  • Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής(αίτηση για τρίτο πρόσωπο)
  • Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (για γεωμετρικές μεταβολές και περιπτώσεις μη εντοπισμού)

  Αν η διόρθωση αφορά προφανή (πρόδηλα) σφάλματα  όπως πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας η αίτηση υποβάλλεται χωρίς κόστος.

  Αν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, μη εντοπισμό,  αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε το αίτημα σας καταβάλλοντας 5 Ευρώ.

   

  Πως υποβάλω αίτηση διόρθωσης κατά την διάρκεια της ανάρτησης;

  Ψηφιακά, ΕΔΩ μέσω κωδικών TAXIS, επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.

  Κατ’ εξαίρεση και μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να υποβληθεί σε αυτό, μόνο με ραντεβού.

  Δείτε εδώ, στα έντυπα της Ανάρτησης, το Έντυπο Διόρθωσης και το Έντυπο Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος (Η υποβολή αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος είναι δωρεάν).

  Μπορώ να Κατάθεσω Συμπληρωματικα Στοιχεία;

  Η Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων  αφορά μόνο κατάθεση Πιστοποιητικών μεταγραφής και Ληξιαρχική πράξη Θανάτου Επικαρπωτή, υπο την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα είναι ενεργό.

   

  Τι σημαίνουν οι Παρατηρήσεις Δασικού Χαρακτήρα:

  • ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ 300,52 Τ.Μ., ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ)

  Το τμήμα του γεωτεμαχίου εμβαδού 300,52  τετραγωνικών μέτρων έχει αποδοθεί στο Ελληνικό δημόσιο (Δ/νση Δασών).

  • ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 558,50 Τ.Μ., ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ)   

  Το τμήμα του γεωτεμαχίου εμβαδού 558,50  τετραγωνικών μέτρων έχει αποδοθεί στον ιδιώτη και πληροφοριακά αναφέρεται στο απόσπασμα  ότι διεκδικείτε από την Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).

  • ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ(Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ)

  Το γεωτεμαχίο έχει αποδοθεί στον ιδιώτη και πληροφοριακά αναφέρεται στο απόσπασμα  ότι έχει υποβληθεί δήλωση και από την (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).

   

   

   

   

   

   

  Ποιες περιοχές αφορά το κτηματολόγιο Δωδεκανήσων;

  Οι περιοχές κτηματογράφησης που αναλαμβάνει το γραφείο μας για τα Δωδεκάνησα είναι:

  Δ. Αγαθονησίου
  Δ. Αστυπάλαιας
  Δ. Καλύμνου
  Δ. Λειψών
  Δ. Λέρου
  Δ. Καρπάθου
  Δ. Κάσου
  Δ. Νισύρου
  Δ. Μεγίστης
  Δ. Τήλου
  Δ. Χάλκης

  Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο;

  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2308/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (πχ εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.)

  Ποια περιοχή ορίζεται ως αγροτική και πως μπορώ να μάθω αν η περιοχή που με ενδιαφέρει είναι χαρακτηρισμένη ως τέτοια;

  Ως αγροτική στους κτηματολογικούς χάρτες ορίζεται η περιοχή  η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923  ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης.
  Αν το ακίνητό σας βρίσκεται εκτός σχεδίου θα πρέπει να  απευθυνθείτε στο οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης για να μάθετε εάν βρίσκεται σε χαρακτηρισμένη αγροτική ή αστική περιοχή.

  Τι θεωρείται βοηθητικός χώρος; Πότε οι αποθήκες και τα πάρκινγκ δηλώνονται ως ξεχωριστό δικαίωμα και αντίστοιχα πληρώνουν;

  Βοηθητικός χώρος είναι οι αποθήκες και τα πάρκινγκ, τα οποία δηλώνονται στο Κτηματολόγιο μόνο εφόσον είναι αυτοτελείς χώροι, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο.

  Έχω δικαίωμα υψούν («αέρας») σε ένα ακίνητο. Δηλώνεται στο Κτηματολόγιο;

  Το δικαίωμα υψούν αποτελεί ξεχωριστό δικαίωμα όταν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας από την οποία προκύπτει αδόμητη επιφάνεια, δηλαδή έχει χιλιοστά στο οικόπεδο. Υπό αυτήν την προϋπόθεση δηλώνεται κανονικά ως δικαίωμα στο Κτηματολόγιο.

  Μπορώ να κάνω δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με δικαίωμα για το οποίο έχω μόνο προσύμφωνο;

  Το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο, συνεπώς δεν σας κατοχυρώνει ότι κατέχετε το ακίνητο. Θα πρέπει να προβείτε σε διόρθωση τέτοιου είδους εκκρεμοτήτων προκειμένου να υποβάλετε τη δήλωσή σας στο Κτηματολόγιο. Σημειώστε ιδιαίτερα το εξής: Αν έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την υπογραφή του προσυμφώνου και κατέχετε το ακίνητο, τότε μπορείτε να το δηλώσετε με το δικαίωμα της έκτακτης χρησικτησίας και να προσκομίσετε το προσύμφωνο ως αποδεικτικό της άσκησης χρησικτησίας.

  Θέλω να πουλήσω/μεταβιβάσω/αγοράσω ακίνητό μετα την 28/04/2022 τι πρέπει να κανω;

  • Ο αγοραστής ή ο νέος ιδιοκτήτης ή ο πωλητής θα πρέπει να εκδώσει  Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου  πριν την σύνταξη του συμβολαίου το οποίο είναι υποχρεωτικό.
  • Ο νέος ιδιοκτήτης  έχει την υποχρέωση να δηλώσει το ακίνητο που αποκτά τώρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, και μάλιστα εντός ενός μηνός από την ημέρα σύνταξης συμβολαίου.
  • Ο νέος ιδιοκτήτης  έχει την υποχρέωση να μεταγράψει το συμβόλαιο του στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, μετά την δήλωση του στο Γρ. Κτηματογράφησης,  προσκομίζοντας τα απαραίτητα Έγγραφα.

   

  Σημειώνουμε ότι η δήλωση αυτή στο Γραφείο Κτηματογράφησης  δεν είναι εκπρόθεσμη, αλλά προβλέπεται από το νόμο με σκοπό την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης κατά το μεταβατικό στάδιο της κτηματογράφησης.

   

  Μπορώ να δηλώσω δικαίωμα σε ακίνητο που έχω αποκτήσει με κληρονομιά, για την οποία δεν έχω κάνει αποδοχή (ή άλλη ισοδύναμη πράξη π.χ. κληρονομητήριο);

  Ναι, μπορείτε να δηλώσετε το δικαίωμά σας στο Κτηματολόγιο ακόμα κι αν δεν έχετε κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

  Κληρονομιά με διαθήκη: 

  Θάνατος μετά 1/3/2013

  1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
  2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
  3. αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
  4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
  5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (από ειρηνοδικείο)

  Θάνατος προ 1/3/2013

  1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
  2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
  3. αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
  4. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς  (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)
  5. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης  (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)

  Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: 

  Θάνατος μετά 1/3/2013

  1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
  2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
  3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από Ο.Τ.Α)
  4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
  5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (από ειρηνοδικείο)

  Θάνατος προ 1/3/2013

  1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
  2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
  3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από Ο.Τ.Α)
  4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ( (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)
  5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς  (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)

  Όταν συνταχθεί η πράξη αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης αντίγραφο της πράξης και του πιστοποιητικού μεταγραφής, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα.

  Θέλω να υποβάλω δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Τι πρέπει να κάνω; (απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λ.π.)

  Θα βρείτε όλες τις οδηγίες εδώ