Κτηματολόγιο – Φόρμα Υποβολής Ερωτημάτων    ΣΗΜΕΙΩΣΗ
    Το ΚΑΕΚ και ο Κωδικός ιδιοκτησίας βρίσκεται στο Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα