Μελέτη οδοποιίας για την αστική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου.

έργο: Μελέτη οδοποιίας για την αστική  ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου.

 κύριος έργου : Δήμος Ναυπακτίας.

 ημερομηνία : 2017

 περιγραφή: Εκπονήθηκε μελέτη αστικής οδοποιίας  για τους κεντρικούς δρόμους της πόλης με σκοπό τον  συνδυασμό δρόμων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου  .

Για την  εκτέλεση του έργου έγιναν :

-Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων, δρόμων και πεζοδρομίων.

– -Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων

-Τοπογραφική αποτύπωση στην ευρύτερη  περιοχή της μελέτης .

Το έργο βρίσκετε σε διαδικασία υλοποίησης.