Κυκλοφοριακή μελέτη στην περιοχή Πολιτεία του Δήμου Κηφισίας.

έργο: Κυκλοφοριακή μελέτη στην περιοχή Πολιτεία  του Δήμου Κηφισίας.

κύριος έργου : Δήμος Κηφισίας

ημερομηνία : 2017

περιγραφή: Έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και με στοχευόμενες επεμβάσεις επετεύχθητε  βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.

Περισσότερα

Μελέτη οδοποιίας για την αστική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου.

έργο: Μελέτη οδοποιίας για την αστική  ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου.

 κύριος έργου : Δήμος Ναυπακτίας.

 ημερομηνία : 2017

 περιγραφή: Εκπονήθηκε μελέτη αστικής οδοποιίας  για τους κεντρικούς δρόμους της πόλης με σκοπό τον  συνδυασμό δρόμων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου  .

Για την  εκτέλεση του έργου έγιναν :

-Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων, δρόμων και πεζοδρομίων.

– -Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων

-Τοπογραφική αποτύπωση στην ευρύτερη  περιοχή της μελέτης .

Το έργο βρίσκετε σε διαδικασία υλοποίησης.

Περισσότερα

Μελέτη οδοποιίας για την κατασκευή οδικής αρτηρίας 12 Χλμ στην πόλη Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα Μαδαγασκάρης).

κύριος έργου : Υπουργείο Δημοσίων Έργων Μαδαγασκάρης.

ημερομηνία : 2017

περιγραφή: Μελέτη οδοποιίας  για την δημιουργία ασικης αρτηρίας στο κέντρο της πρωτεύουσας της Μαδαγασκάρης συνολικού μήκους 12 Χλμ, με σκοπό την αποσυμφόρηση της περιοχης και τον εγκυβοτισμο αρδευτικου καναλιου.

Για την  εκτέλεση του έργου έγιναν :

-Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση 11 κόμβων

-Μελέτη οδοποιίας της αρτηριας.

-Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων

-Μελέτη σήμανσης.

-Τοπογραφική αποτύπωση στην ευρύτερη  περιοχή της σήραγγας .

Το έργο βρίσκετε σε διαδικασία υλοποίησης.

Περισσότερα

Κατασκευή οδού πρόσβασης Προβλήτας και κτιρίου υποστήριξης Ιχθυοκαλλιεργειών στην Περιοχή του Αστακού Αιτ/νιας

Έργο: Κατασκευή οδού πρόσβασης , Προβλήτας και κτιρίου υποστήριξης Ιχθυοκαλλιεργειών στην Περιοχή του Αστακού Αιτ/νιας.

Κύριος έργου : Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες

Ημερομηνία : 2016-2018

Περιγραφή: Η εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή της οδοποιίας πρόσβασης στην περιοχή των έργων συνολικού μήκους 3Χλμ, την μελέτη για την κατασκευή της Προβλήτας και την Οικοδομική άδεια για την κτιριακή μονάδα συνολικού εμβαδού 1.000 τ.μ.
Κατά την διάρκεια των κατασκευών το τμήμα διαχείρισης έργων παρακολούθησε την χρηματοοικονομική εξέλιξη και την κατασκευή του έργου.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.

Περισσότερα

Οδοποιία Σήραγγας στο Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης)

Έργο: ελέτη οδοποιίας και ισόπεδων κόμβων για την κατασκευή σήραγγας στην πόλη Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα Μαδαγασκάρης).

Κύριος έργου: Υπουργείο Δημοσίων Έργων Μαδαγασκάρης.

Ημερομηνία: 2017

Περιγραφή: Προσδιορίστηκε η χάραξη της σήραγγας και έγινε σχεδιασμός δυο ισόπεδων
κόμβων στις εξόδου της σήραγγας. Για την εκτέλεσητου έργου έγιναν:

 • Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση των κόμβων
 • Μελέτη οδοποιίας της σήραγγας
 • Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων
 • Μελέτη σήμανσης
 • Τοπογραφική αποτύπωση στην ευρύτερη περιοχή της σήραγγας

Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης.

Περισσότερα

Κτηματογράφηση ανατολικών και δυτικών περιοχών πόλεως Ναυπάκτου

Έργο: Κτηματογράφηση ανατολικών και δυτικών περιοχών πόλεως Ναυπάκτου.

Κύριος έργου : Τοποδομική Α.Ε.

Ημερομηνία : 2012

Περιγραφή: : Έγινε Κτηματογράφηση έκτασης 5.500 στρεμμάτων με περισσότερους  από 3500 ιδιοκτήτες. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν:

 • Τριγωνισμός
 • Χωροστάθμηση
 • Τοπογραφική αποτύπωση
 • Κτηματογράφηση
 • Αναρτήσεις, Διορθώσεις (χ3)
Περισσότερα

Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου επι των οδών Μ.Κυδωνιών και Καίρη

Έργο: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΟΡΑΗ-Λ.ΚΑΪΡΗ-Λ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑΣ-ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ-Λ.ΚΑΪΡΗ.

Κύριος έργου : Δήμος Διονύσου.

Ημερομηνία : 2010

Περιγραφή: Έγινε σχεδιασμός ενός κυκλικού κόμβου (σύνθεση δυο κυκλικών κόμβων) για τον καθορισμό της πορείας των οχημάτων ώστε να μειωθούν οι διασταυρώσεις τους. Για την εκτέλεση του έργου έγιναν :

 • Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση του κόμβου
 • Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων
 • Μελέτη ηλεκτροφωτισμού.
 • Τοπογραφική αποτύπωση.
 • Χάραξη του κόμβου.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.

Περισσότερα

Υδροδότηση δυτικών περιοχών Ναυπάκτου

Έργο: Υδροδότηση δυτικών περιοχών Ναυπάκτου (ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ – ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ–-ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ) από δεξαμενή Πιτσινέικα, νερό Ευήνου.

Kύριος έργου: Δ.Ε.Υ.Α Ναυπάκτου.

Hμερομηνία: 2006

Περιγραφή: Έγινε σχεδιασμός κατασκευής αγωγού μεταφοράς του νερού από υφιστάμενη δεξαμενή, τροφοδοτούμενη από γεωτρήσεις, σε τρεις νέες δεξαμενές ώστε να ενισχυθεί η υδροδότηση των δυτικών περιοχών της Ναυπάκτου. Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 11,00 χιλιόμετρα ενώ σχεδιαστήκαν και υπολογιστήκαν τρεις νέες δεξαμενές αποθήκευσης. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν:

 • Υδραυλική μελέτη με δημιουργία σχεδίων λεπτομερειών του έργου.
 • Στατική μελέτη δεξαμενών.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

Το έργο έχει υλοποιηθεί.

Περισσότερα