Κυκλοφοριακή μελέτη στην περιοχή Πολιτεία του Δήμου Κηφισίας.

έργο: Κυκλοφοριακή μελέτη στην περιοχή Πολιτεία  του Δήμου Κηφισίας.

κύριος έργου : Δήμος Κηφισίας

ημερομηνία : 2017

περιγραφή: Έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και με στοχευόμενες επεμβάσεις επετεύχθητε  βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.

Περισσότερα

Μελέτη οδοποιίας για την αστική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου.

έργο: Μελέτη οδοποιίας για την αστική  ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου.

 κύριος έργου : Δήμος Ναυπακτίας.

 ημερομηνία : 2017

 περιγραφή: Εκπονήθηκε μελέτη αστικής οδοποιίας  για τους κεντρικούς δρόμους της πόλης με σκοπό τον  συνδυασμό δρόμων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου  .

Για την  εκτέλεση του έργου έγιναν :

-Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων, δρόμων και πεζοδρομίων.

– -Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων

-Τοπογραφική αποτύπωση στην ευρύτερη  περιοχή της μελέτης .

Το έργο βρίσκετε σε διαδικασία υλοποίησης.

Περισσότερα

Μελέτη οδοποιίας για την κατασκευή οδικής αρτηρίας 12 Χλμ στην πόλη Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα Μαδαγασκάρης).

κύριος έργου : Υπουργείο Δημοσίων Έργων Μαδαγασκάρης.

ημερομηνία : 2017

περιγραφή: Μελέτη οδοποιίας  για την δημιουργία ασικης αρτηρίας στο κέντρο της πρωτεύουσας της Μαδαγασκάρης συνολικού μήκους 12 Χλμ, με σκοπό την αποσυμφόρηση της περιοχης και τον εγκυβοτισμο αρδευτικου καναλιου.

Για την  εκτέλεση του έργου έγιναν :

-Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση 11 κόμβων

-Μελέτη οδοποιίας της αρτηριας.

-Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων

-Μελέτη σήμανσης.

-Τοπογραφική αποτύπωση στην ευρύτερη  περιοχή της σήραγγας .

Το έργο βρίσκετε σε διαδικασία υλοποίησης.

Περισσότερα

Οδοποιία Σήραγγας στο Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης)

Έργο: ελέτη οδοποιίας και ισόπεδων κόμβων για την κατασκευή σήραγγας στην πόλη Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα Μαδαγασκάρης).

Κύριος έργου: Υπουργείο Δημοσίων Έργων Μαδαγασκάρης.

Ημερομηνία: 2017

Περιγραφή: Προσδιορίστηκε η χάραξη της σήραγγας και έγινε σχεδιασμός δυο ισόπεδων
κόμβων στις εξόδου της σήραγγας. Για την εκτέλεσητου έργου έγιναν:

 • Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση των κόμβων
 • Μελέτη οδοποιίας της σήραγγας
 • Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων
 • Μελέτη σήμανσης
 • Τοπογραφική αποτύπωση στην ευρύτερη περιοχή της σήραγγας

Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης.

Περισσότερα

Κόμβος Μεσολογγίου

Έργο: Interchange in KTEO Messologiou

Κύριος έργου : perifereia ditikis ellados

Ημερομηνία : 2004

Περιγραφή: Did transportation study designed details and safety study.
The project is available for use.

Περισσότερα

Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου επι των οδών Μ.Κυδωνιών και Καίρη

Έργο: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΟΡΑΗ-Λ.ΚΑΪΡΗ-Λ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑΣ-ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ-Λ.ΚΑΪΡΗ.

Κύριος έργου : Δήμος Διονύσου.

Ημερομηνία : 2010

Περιγραφή: Έγινε σχεδιασμός ενός κυκλικού κόμβου (σύνθεση δυο κυκλικών κόμβων) για τον καθορισμό της πορείας των οχημάτων ώστε να μειωθούν οι διασταυρώσεις τους. Για την εκτέλεση του έργου έγιναν :

 • Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση του κόμβου
 • Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων
 • Μελέτη ηλεκτροφωτισμού.
 • Τοπογραφική αποτύπωση.
 • Χάραξη του κόμβου.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.

Περισσότερα

Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι

Έργο: Βελτίωση οδού Τύρια- Σιστρούνι- Τροποποίηση μελέτης οδοποιίας.

Κύριος έργου : Περιφέρεια Ηπείρου – JAGOIL A.E.

Ημερομηνία : 2013

Περιγραφή: Έγινε λεπτομερής σχεδιασμός τριών ισόπεδων κόμβων με τροποποίηση της αρχικής μελέτης και την προσαρμογή της στους νέους κόμβους. Για την ολοκλήρωση των μελετών έγιναν οι εξής εργασίες:

 • Λεπτομερής σχεδιασμός των κόμβων.
 • Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων στις περιοχές των κόμβων.
 • Κτηματογράφηση.
 • Χάραξη του κόμβων.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.

Περισσότερα

Σύνταξη πραγματοσύνης με τίτλο “Μελέτη Τροποποίησης – Βελτίωση της χάραξης των κλάδων 1 & 2 του κόμβου Κ3″

Κύριος έργου : J&P-AVAX A.E.

Ημερομηνία : 2004

Περιγραφή: Έγινε εκ νέου σχεδιασμός του ανισόπεδου κόμβου Κ3 με σκοπό την μείωση του εύρους κατάληψης του. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν:

 • Λεπτομερής σχεδιασμός του κόμβου
 • Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων στην περιοχή του κόμβου.
 • Μελέτη ηλεκτροφωτισμού.
 • Κτηματογράφηση.
 • Χάραξη του κόμβου.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.

Περισσότερα