Κτηματογράφηση ανατολικών και δυτικών περιοχών πόλεως Ναυπάκτου

Έργο: Κτηματογράφηση ανατολικών και δυτικών περιοχών πόλεως Ναυπάκτου.

Κύριος έργου : Τοποδομική Α.Ε.

Ημερομηνία : 2012

Περιγραφή: : Έγινε Κτηματογράφηση έκτασης 5.500 στρεμμάτων με περισσότερους  από 3500 ιδιοκτήτες. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν:

  • Τριγωνισμός
  • Χωροστάθμηση
  • Τοπογραφική αποτύπωση
  • Κτηματογράφηση
  • Αναρτήσεις, Διορθώσεις (χ3)
Περισσότερα

Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας Ωροπού και καθορισμός όρων Δόμησης.

Έργο: Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας Ωρωπού και καθορισμός όρων Δόμησης.

Κύριος έργου : Δήμος Ωρωπού

Ημερομηνία : 2006

Περιγραφή: Έγινε τοπογραφική αποτύπωση και Κτηματογράφηση συνολικής έκτασης 2.100 στρεμμάτων όπως και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου όλης της περιοχής. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν:

  • Τριγωνισμός
  • Πολυγωνομετρία
  • Τοπογραφική αποτύπωση
  • Κτηματογράφηση
  • Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.

Περισσότερα