Τομεις Δραστηριότητας

Στον Τομέα των υποδομών η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την υλοποίηση έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών εγκαταστάσεων, τα οποία δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής υλοποίησης τους.