Νερό και Περιβάλλον

Η ανανέωση και η επέκταση των δημοτικών και περιβαλλοντικών υποδομών επιτάσσει συνεχή μέριμνα για εξασφάλιση και παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, απαιτούν διαχείριση των πλεονασμάτων του συστήματος ύδρευσης, αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων και διαχείριση των όμβριων υδάτων.

Η O.M. με μακρά και επιτυχημένη πορεία στην υλοποίηση τόσο μικρών όσο και μεγάλων έργων δημοτικών και περιβαλλοντικών υποδομών καλύπτει με ολοκληρωμένες υπηρεσίες τον πλήρη κύκλο διαχείρισης του νερού από την πρόσληψη νερού έως την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για μη πόσιμη χρήση.

Υδραυλικές Μελέτες