Τοπογραφία και GIS

Η εξέλιξη των τεχνολογιών, η χρησιμοποίηση δορυφορικών συστημάτων και η προσιτότιτα των μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων έχει οδηγήσει τον τομέα της τοπογραφίας σε νέες προκλήσεις και προοπτικές στον χώρο των υποδομών και της πληροφορίας.

Η ΟΜ ακλουθώντας τις εξελίξεις και χρησιμοποιώντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό καλύπτει πλήρως τις ανάγκες υποστήριξης μελετών τεχνικών έργων όπως υδραυλικών, συγκοινωνιακών, και λιμενικών έργων.

Η Ο.Μ. συμμετέχει στην 4η γενιά κτηματογράφησης και εκπονεί τις εργασίες για την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου στις Περιφερειακές ενότητες Κω, Ρόδου, Καλύμνου και Καρπάθου.

Τοπογραφική μελέτη στη Μαδαγασκάρη

Τοπογραφικές Μελέτες